2Mg 2Medialno-dziennikarski POGIM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:00 w-f-1/1 ZH dsg w-f-2/1 PS 0      
1 8:15- 9:00 w-f-1/1 ZH dsg w-f-2/1 PS 0 j.francuski-9/1 #2f1 6
j.włoski-11/ #2w1 9
j.niemiecki-14/ #2n4 23
j.rosyjski-15/ #2r2 2
etyka-2/1 #2eg 5 j.francuski-8/1 #2f2 7
j.włoski-10/ #2w2 9
j.rosyjski-12/ #2r1 22
j.niemiecki-13/ #2n3 23
2 9:10- 9:55 j.francuski-9/1 #2f1 7
j.włoski-11/ #2w1 9
j.niemiecki-14/ #2n4 23
j.rosyjski-15/ #2r2 21
j.francuski-8/1 #2f2 22
j.włoski-10/ #2w2 2
j.rosyjski-12/ #2r1 21
j.niemiecki-13/ #2n3 23
j.francuski-9/1 #2f1 6
j.włoski-11/ #2w1 9
j.niemiecki-14/ #2n4 23
j.rosyjski-15/ #2r2 2
etyka-2/1 #2eg 5 j.francuski-8/1 #2f2 7
j.włoski-10/ #2w2 9
j.rosyjski-12/ #2r1 22
j.niemiecki-13/ #2n3 23
3 10:05-10:50 j.angielski-1/1 KW 2
j.angielski-2/1 MG 22
j.angielski-1/1 KW 2
j.angielski-2/1 MG 22
r_historia KJ 7 j.angielski-1/1 KW 2
j.angielski-2/1 MG 22
matematyka KD 36
4 11:00-11:45 j.polski EK 6 u_przyroda UL 34 j.polski EK 6 u_medioznaws MP 5 matematyka KD 36
5 11:55-12:40 r_j.polski EK 6 zaj. wych. EK 6 j.polski EK 6 matematyka KD 36 r_historia KJ 7
6 13:00-13:45 matematyka KD 36 matematyka KD 36 u_reklama JM 9 r_j.polski EK 6 r_j.polski EK 6
7 13:55-14:40 r_historia KJ 7 r_historia KJ 7 u_przyroda UL 34 j.polski EK 6 r_j.polski EK 6
8 14:45-15:30   r_historia KJ 7 w-f-1/1 ZH dsg w-f-2/1 PS dsg  
9 15:35-16:20     religia-1/1 #2rg 8    
10 16:25-17:10     religia-1/1 #2rg 8    
Drukuj plan
wygenerowano 16.11.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum