2MD 2medialno-dziennikarska
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 wych.rodz.-1/1 #wd2 11   j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
u_przyroda KO 13 j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
2 9:10- 9:55 r_historia DD 5 j.polski AS 37 j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
u_przyroda KO 13 w-f-1/2 MW msg
j.angielski-2/2 AC 23
3 10:05-10:50 r_historia DD 5 matematyka IM 38 r_historia DD 5 matematyka IM 38 j.angielski-1/2 AC 23
w-f-2/2 EW 0
4 11:00-11:45 r_j.polski AS 37 zaj. wych. IM 38 r_j.polski AS 37 w-f-1/2 MW msg
w-f-2/2 EW 0
j.polski AS 37
5 12:00-12:45 r_j.polski AS 37 j.polski AS 37 matematyka IM 38 j.polski AS 37 r_j.polski AS 37
6 13:00-13:45 matematyka IM 38 u_aplikacje-1/2 AG 24
j.angielski-2/2 AC 23
w-f-1/2 MW msg
j.angielski-2/2 AC 23
r_historia DD 5 j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
7 13:55-14:40 r_wos SZ 5 j.angielski-1/2 AC 23
u_aplikacje-2/2 AG 24
j.angielski-1/2 AC 23
w-f-2/2 EW 0
r_wos SZ 5  
8 14:45-15:30 etyka-2/1 #em2 38 j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
religia-1/1 #re2 34 r_wos SZ 5  
9 15:35-16:25 etyka-2/1 #em2 38 j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
religia-1/1 #re2 34    
Obowiązuje od: 9 maja 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum