2MD 2Medialno-dziennikarska
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 j.angielski-1/1 #a2p 2
j.angielski-4/1 #ap2 20
etyka-2/1 #e2 38 j.angielski-1/1 #a2p 2
j.angielski-4/1 #ap2 20
j.włoski-10/ #w2p 20  
2 9:10- 9:55 j.angielski-1/1 #a2p 2
j.angielski-4/1 #ap2 20
etyka-2/1 #e2 38 r_j.polski AS 37 r_historia DD 9 j.rosyjski-12/ #r2p 21
j.niemiecki-13/ #N2p 23
3 10:05-10:50 r_historia DD 9 j.włoski-10/ #w2p 20
j.rosyjski-12/ #r2p 21
j.niemiecki-13/ #N2p 23
j.polski AS 37 j.polski AS 37 j.włoski-10/ #w2p 20
j.rosyjski-12/ #r2p 21
j.niemiecki-13/ #N2p 23
4 11:00-11:45 r_historia DD 9 w-f MW msg u_przyroda MM 3 r_j.polski AS 37 r_j.polski AS 37
5 12:00-12:45 r_j.polski AS 37 zaj. wych. AS 37 matematyka IM 38 matematyka IM 38 matematyka IM 38
6 13:00-13:45 matematyka IM 38 r_wos EG 5 r_historia DD 9 u_przyroda MM 3 r_wos EG 5
7 13:55-14:40 r_wos EG 5 j.polski AS 37 u_medioznaws WD 8 j.angielski-2/1 #a2r 2
j.angielski-5/1 #2ap 21
w-f MW msg
8 14:45-15:30 j.francuski-9/1 #f2p 20
j.niemiecki-14/ #N2k 23
j.polski AS 37 w-f MW msg j.angielski-2/1 #a2r 2
j.angielski-5/1 #2ap 21
j.francuski-9/1 #f2p 20
j.niemiecki-14/ #N2k 23
9 15:35-16:20 j.francuski-9/1 #f2p 20
j.niemiecki-14/ #N2k 23
j.angielski-2/1 #a2r 2
j.angielski-5/1 #2ap 21
religia-1/1 #re2 4    
10. 0:00- 0:00     religia-1/1 #re2 4    
Obowiązuje od: 7 października 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-10-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum