2EP 2ekologiczno-prozdrowotna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00     j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
u_warsztaty ZH dsg j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
2 9:10- 9:55 r_biologia AK 11   j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
j.angielski-12/ MG 22
j.angielski-14/ JS 21
r_biologia AK 11
3 10:05-10:50 r_biologia AK 11 j.polski EK 6 w-f-3/1 EW 0
w-f-10/ ZH msg
w-f-3/1 EW 0
w-f-10/ ZH dsg
r_biologia AK 11
4 11:00-11:45 j.polski EK 6 zaj. wych. AK 11 r_geografia KG 11 matematyka KD 36 j.polski EK 6
5 12:00-12:45 j.polski EK 6 j.angielski-12/ MG 22
j.angielski-14/ JS 21
r_geografia KG 11 u_hist.i sp. JM 9 w-f-3/1 EW 0
w-f-10/ ZH dsg
6 13:00-13:45 matematyka KD 23 matematyka KD 36 j.angielski-12/ MG 22
j.angielski-14/ JS 21
r_geografia KG 11 j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
7 13:55-14:40 u_hist.i sp. JM 9 r_matematyka-1/1 #rm2 36
r_wos-2/1 #2rw 5
matematyka KD 36 r_geografia KG 11  
8 14:45-15:30 r_matematyka-1/1 #rm2 36
r_wos-2/1 #2rw 5
j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
religia-1/1 #re2 34
etyka-2/1 #et2 38
   
9 15:35-16:25 r_matematyka-1/1 #rm2 36
r_wos-2/1 #2rw 5
j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
religia-1/1 #re2 34
etyka-2/1 #et2 38
   
Obowiązuje od: 9 maja 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum