2RP 2ratowniczo-pożarniczy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 wych.rodz.-1/1 #wd2 11   j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
  j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
2 9:10- 9:55 w-f-2/1 MW msg
w-f-11/ ZH dsg
j.angielski-13/ JS 21
j.angielski-14/ MG 22
j.włoski-10/ #wł2 20
j.niemiecki-14/ #nk2 4
w-f-2/1 MW msg
w-f-11/ ZH dsg
u_hist.i sp. JM 9
3 10:05-10:50 r_biologia KO 13 w-f-2/1 MW msg
w-f-11/ ZH dsg
r_chemia UP 2 u_rat poż KO 13 matematyka KD 36
4 11:00-11:45 r_biologia KO 13 zaj. wych. KO 13 r_chemia UP 3 j.angielski-13/ JS 21
j.angielski-14/ MG 22
r_biologia KO 13
5 12:00-12:45 u_hist.i sp. JM 9 j.polski EK 6 j.polski EK 6 matematyka KD 36 r_biologia KO 13
6 13:00-13:45 matematyka KD 36 j.polski EK 6 matematyka KD 36 r_chemia UP 3 j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 7
7 13:55-14:40 j.polski EK 6 r_matematyka-1/1 #rm2 36
r_wos-2/1 #2rw 5
j.angielski-13/ JS 21
j.angielski-14/ MG 22
r_chemia UP 3  
8 14:45-15:30 r_matematyka-1/1 #rm2 36
r_wos-2/1 #2rw 5
j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
religia-1/1 #re2 34
etyka-2/1 #et2 38
   
9 15:35-16:25 r_matematyka-1/1 #rm2 36
r_wos-2/1 #2rw 5
j.francuski-9/1 #fr2 20
j.rosyjski-12/ #ro2 23
j.niemiecki-13/ #np2 4
religia-1/1 #re2 34
etyka-2/1 #et2 38
   
Obowiązuje od: 4 marca 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum