1S
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:00 j.włoski-11/ #w1ł 2   j.włoski-11/ #w1ł 2   j.niemiecki-14/ #1nk 23
1 8:15- 9:00 j.angielski-4/1 KW 2
informatyka-5/1 SD 24
j.francuski-9/1 #1f 22
j.włoski-10/ #1wł 2
j.rosyjski-12/ #1ro 21
j.niemiecki-13/ #1np 23
u_prawo DS 12 j.francuski-9/1 #1f 22
j.włoski-10/ #1wł 2
j.rosyjski-12/ #1ro 21
j.niemiecki-14/ #1nk 23
r_wos PF 5
2 9:10- 9:55 w-f-1/1 ZH dsg
w-f-5/1 MW msg
geografia DS 11 u_prawo DS 12 j.polski SK 8 wos PF 5
3 10:05-10:50 chemia MM 3 j.polski SK 8 j.angielski-4/1 KW 2
w-f-5/1 MW msg
e_dla_bezp KO 13 j.angielski-2/1 KW 2
informatyka-6/1 SD 24
4 11:00-11:45 j.polski SK 8 historia JM 9 matematyka IZ 38 matematyka IZ 38 w-f-1/1 ZH dsg
j.angielski-2/1 KW 2
5 11:55-12:40 j.polski SK 8 zaj. wych. KW 8 historia JM 9 j.angielski-4/1 KW 2
w-f-5/1 MW msg
matematyka IZ 38
6 13:00-13:45 fizyka UL 34 plastyka AL 6 r_angielski-2/1 KW 2
r_geografia-8/1 #1ge 11
w-f-1/1 ZH dsg
j.angielski-2/1 KW 2
pozal.matdyr IZ 38
7 13:55-14:40 biologia AK 12   religia-1/1 #1r 8
etyka-2/1 #1e 9
j.niemiecki-13/ #1np 23  
8 14:45-15:30 wych.rodz.-3/1 #1wd 12   religia-1/1 #1r 8
etyka-2/1 #1e 9
   
Drukuj plan
wygenerowano 16.11.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum