1PR 1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:00 j.włoski-11/ #w1ł 2   j.włoski-11/ #w1ł 2   j.niemiecki-14/ #1nk 23
1 8:15- 9:00 j.polski EK 6 j.francuski-9/1 #1f 22
j.włoski-10/ #1wł 2
j.rosyjski-12/ #1ro 21
j.niemiecki-13/ #1np 23
wos WM 5 j.francuski-9/1 #1f 22
j.włoski-10/ #1wł 2
j.rosyjski-12/ #1ro 21
j.niemiecki-14/ #1nk 23
biologia KO 13
2 9:10- 9:55 j.polski EK 6 j.polski EK 6 matematyka KD 36 chemia MM 3 u_dietetyka KO 13
3 10:05-10:50 w-f-2/1 ZH dsg
w-f-5/1 MW msg
w-f-2/1 ZH dsg
w-f-5/1 MW msg
plastyka AL 6 matematyka KD 36 j.polski EK 6
4 11:00-11:45 j.angielski-2/1 MG 22
informatyka-3/1 AG 24
pozal.matdyr KD 36 j.angielski-2/1 MG 22
j.angielski-6/1 JS 21
w-f-2/1 ZH dsg
w-f-5/1 MW msg
j.angielski-2/1 MG 22
j.angielski-6/1 JS 21
5 11:55-12:40 matematyka KD 36 zaj. wych. KO 13 u_tur.irekr.-8/1 DS 11
u_chemia żik-11/ MM 3
e_dla_bezp KO 13 historia JM 9
6 13:00-13:45 historia JM 9 r_biologia KO 13 r_chemia-5/1 MM 3
r_geografia-8/1 #1ge 11
geografia DS 11 fizyka UL 34
7 13:55-14:40 informatyka-1/1 AG 24
j.angielski-6/1 JS 21
  religia-1/1 #1r 8
etyka-2/1 #1e 9
j.niemiecki-13/ #1np 23  
8 14:45-15:30 wych.rodz.-3/1 #1wd 12   religia-1/1 #1r 8
etyka-2/1 #1e 9
   
Drukuj plan
wygenerowano 16.11.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum