Plan lekcji
2 informatyczna 3 chemiczna 4 fizyczna 5 historyczna 6 polonistyczna 7 polonistyczna 8 multimedia 9 historyczna
11 ekologiczno-geograficzna 12 RAT 13 biologiczna 20 franc 21 ang 22 ang 23 językowa 24 inform
msg dsg 0 zero 36 matematyczna 38 matematyczna 34 religia 37 polonistyczna