Plan lekcji
2 językowa 3 chemiczna 4 multimedialna 5 historyczno - obywatelska 6 polonistyczna 7 historyczna 8 polonistyczna 9 historyczno - obywatelska
11 ekologiczno-geograficzna 12 ekologiczno-biologiczna 13 biologiczna 20 językowa 21 językowa 22 językowa 23 językowa 24 informatyczna
msg mała sala dsg duża sala 0 zero 36 matematyczna 38 matematyczna 34 matematyczno-fizyczna 37 polonistyczna 35 polonistyczna
R