Plan lekcji
3EP 3Ekologiczno-prozdrowotna 3RP 3Ratowniczo-pożarnicza 3MD 3Medialno-dziennikarska 2Eg 2Ekologiczno-prozdrowotny POGIM 2Rg 2Ratowniczo-pożarniczy POGIM 2Mg 2Medialno-dziennikarski POGIM
2Sg 2Społeczno-prawna POGIM 2E 2Ekologiczno-prozdrowotny POSP 2R 2Ratowniczo-pożarniczy POSP 2M 2Medialno-dziennikarski POSP 2S 2Społeczno-prawna POSP 1PR 1B
1S 1H