Plan lekcji
3RP 3ratowniczo-pożarniczy 3EP 3ekologiczno-prozdrowotna 3MD 3medialno-dziennikarska 2EP 2Ekologiczno-prozdrowotna 2RP 2Ratowniczo-pożarnicza 2MD 2Medialno-dziennikarska
1Eg 1Ekologiczno-prozdrowotny POGIM 1Rg 1Ratowniczo-pożarniczy POGIM 1Mg 1Medialno-dziennikarski POGIM 1Sg 1Społeczno-prawna POGIM 1E 1Ekologiczno-prozdrowotny POSP 1R 1Ratowniczo-pożarniczy POSP
1M 1Medialno-dziennikarski POSP 1S 1Społeczno-prawna POSP