Plan lekcji
B.Makowska (BM) K.Mielech (KM) K.Duńska (KD)
U.Laskarys (UL) I.Zieliński (IZ) A.Gawełek (AG)
S.Dominiak (SD) E.Kowalska (EK) A.Stańczak (AS)
M.Kozak (MK) S.Kuźnik (SK) K.Osuchowska (KO)
A.Karasek (AK) M.Maciejczyk (MM) D.Szot (DS)
P.Fisiak (PF) J.Malinowski (JM) K.Jurek (KJ)
M.Wojasiński (WM) J.Siutkowska (JS) M.Szczecińska (MS)
M.Gajewska (MG) K.Wlazło (KW) K.Szymczyk (KS)
T.Bielicka (TB) M.Milewska (MI) A.Łuczak (AŁ)
Z.Hylewska (ZH) M.Woźniak (MW) P.Stasiak (PS)
A.Lewandowska (AL) M.Piotrowska (MP) Z.Kądziołka (ZK)