Plan lekcji
T.Bielicka (TB) A.Chrzanowska (AC) D.Domarańczyk (DD)
K.Duńska (KD) M.Gajewska (MG) A.Gawełek (AG)
K.Grzelak (KG) Z.Hylewska (ZH) A.Karasek (AK)
E.Kowalska (EK) A.Lechowski (AL) B.Makowska (BM)
I.Makowska (IM) J.Malinowski (JM) K.Mielech (KM)
K.Osuchowska (KO) U.Polit (UP) J.Siutkowska (JS)
B.Skierniewska - Woźny (BS) A.Stańczak (AS) A.Szadziewicz (SZ)
E.Sztombka (ES) K.Szymczyk (KS) A.Unisławska (AU)
E.Wołczyńska (EW) M.Woźniak (MW)